Cytologia – stawką jest życie

Cytologia – stawką jest życie

Edukacyjno – profilaktyczny program „Cytologia – stawką jest życie”.

Program oparty na spotkaniach z ludnością, mediami, przedstawicielami władz lokalnych i organizacji pozarządowych z ginekologami onkologami. W ramach akcji prelekcje, festyny, koncerty, konferencje szkoleniowo-naukowe dla lokalnej służby zdrowia.

Program organizowany przy współpracy z władzami lokalnymi, w oparciu z jednej strony o organizacje pozarządowe, organizacje kobiece, a z drugiej o konsultantów wojewódzkich z dziedziny ginekologii onkologicznej.

Działanie oparte na ścisłej współpracy ze wszystkimi środkami masowego przekazu. 

Cele: utrwalenie zachowań prozdrowotnych, podniesienie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy oraz znaczenia profilaktyki tej choroby.

Event Details:

Fundacja Różowa Konwalia
top