Nie jesteś sama

Nie jesteś sama

Program wsparcia dla kobiet leczonych z powodu nowotworów narządów płciowych i ich rodzin – „Nie jesteś sama”

Projekt realizowany w 12 województwach opiera się na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i podnoszeniu standardów opieki medycznej nad pacjentkami onkologicznymi.

Cele: Cykle szkoleń dla pielęgniarek z zakresu psychoonkologii, dążenie do poprawy jakości opieki nad pacjentkami. Pomoc kobietom w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie i w rodzinie poprzez rehabilitację psychofizyczną. 

Event Details:

Fundacja Różowa Konwalia
top